Εστιατόριο Μαγειροτεχνείο Παράγκα, Απόλλωνα, Ρόδος